برای از بین بردن چربی ها، به یک چربی سوز باکیفیت
نیازدارید
ولکانیک فارماتک، چربی سوز حرفه ای و تأثیرگذار
Image

01

VOLCANIC

Premium fat burner

ولکانیک ( چربی سوز)

ولکانیک فارماتِک، ترکیبی از مواد طبیعی چربی سوز برای کاهش وزن است. این ترکـیبات متابولیسـم شما را افزایش می دهند و با کاهـش جذب چـربی، کمک می کنند چربی بیشتری را به عنوان سوخت بسوزانید .ولکانیک از بهترین مواد چربی سوز مانند کافئین،عصاره چای سبز، عصاره فلفل قرمز، عصاره سرکه سیب و ال کارنیتین است. کافئین یک جزء معروف در مکمل های چربی سوز طبیعی است . همچنین عصاره چای سبز شکل متمرکز چای سبز است که همه مزایای چای سبز را ارائه می دهد. عصاره چای سبز غنی از کافئین و پلی فنول اپی گالوکاتچین است که هر دوی این ترکیبات به چربی سوزی شما کمک می کنند . بعلاوه این دو ترکیب اثرات یکدیگر را تقویت می کنند و کمک می کنند چربی ها در فرآیندی تحت عنوان ترموژنز بسوزند. ترموژنز فرآیندی است که در آن بدن شما کالری ها و چربی ها را می سوزانند تا گرما تولید کنند.
قرص: 60 عددی